Dezbatere publica - Proiectul bugetului local pe anul 2020
2020-01-25 14:00:07

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza "Proiectul bugetului local al comunei Valea Ramnicului pe anul 2020"  

Înapoi