Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 3.000.000 lei, pentru asigurarea finanţării/cofinanţării unor investiţii publice de interes local, cu o maturitate de 15 ani, cu 2 ani perioada de grație 2020-02-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 2020-02-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toma Finița 2020-02-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 2020-02-07
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 2020-02-07
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale 2020-02-07
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate și trecerea într-o evidență separată 2020-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2020, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2020-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație” 2020-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2020-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, tip V1 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2020-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare contractului de salubrizare, a tarifului și modalității de colectare a deșeurilor de către S.C. RER SUD S.A. Buzău 2020-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2020, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/2001 2020-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2020 – 2021 2020-01-22

Înapoi