Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 2020-11-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 3.000.000 lei, pentru asigurarea finanţării/cofinanţării unor investiţii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani, cu 2 ani perioada de grație 2020-11-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021 2020-11-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului local Valea Râmnicului, județul Buzău 2020-11-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea a V-a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 2020-09-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea a IV-a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 2020-08-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : strada Toamnei 2020-07-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea a III-a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 2020-07-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, care va conduce lucrările ședinței ordinare din 30.06.2020 2020-06-30
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada iulie – septembrie 2020 2020-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2020-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sarat – ATRAS, la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare introduse de Codul Administrativ 2020-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : strada Primăverii 2020-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului rezultat din execuția bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitaților finanțate integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 2020-06-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind casarea conductei aeriene dintre satele Valea Râmnicului și Rubla 2020-05-21

Înapoi