Legislatie taxe si impozite

Legislatia folosita in cadrul Directiei Impozite si taxe

 

Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal

Legea nr. 207/2015 – Codul de Procedura Fiscala

Hotararea Guvernului nr. 1/2016 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015

Codul Civil

Codul de Procedura Civila

Codul Penal

Codul de Procedura Penala

Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (R1)

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare - (ABROGAT)

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare - (ABROGAT)

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare- (ABROGAT)

Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea N(abrogat de 207/2015 – (ABROGAT)

Înapoi