Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
68 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019 2019-12-12
67 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, care va conduce lucrările ședinței de îndată din 12.12.2019 2019-12-12
66 / 2019 privind stabilirea valorii unui pachet care va fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2019-11-26
65 / 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-11-26
64 / 2019 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2019 pe cele două secțiuni 2019-11-26
63 / 2019 privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de S.C. SOLID WOOD IMPEX S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul 2019-11-26
62 / 2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat:”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 2019-11-26
61 / 2019 privind aprobarea actualizării devizului pentru extinderea rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : D.S. 10, D.S. 12, D.S. 14, D.S. 15(str. Mare, str. Crizantemelor, str. Primăverii și str. Toamnei) 2019-11-15
60 / 2019 privind aprobarea actualizării devizului pentru extinderea rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : D.S. 5 (str. Daliei și str. Liliacului) 2019-11-15
59 / 2019 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2019-10-31
58 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019 2019-10-31
57 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Valea Râmnicului să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 2019-09-30
56 / 2019 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Valea Râmnicului și a participării Consiliului Local al UAT Valea Râmnicului la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020 2019-09-30
55 / 2019 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 2019-09-30
54 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada octombrie – decembrie 2019 2019-09-26

Înapoi