Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
42 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
41 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Gheorghe Ionel în funcţia contractuală de execuţie de șofer I, gradația 5, studii medii, Compartiment Administratv gospodăresc, transport în cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
40 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Costianu Daniela în funcţia contractuală de execuţie de casier II, gradația 2, studii medii, Compartiment Administrativ gospodăresc, transport din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
39 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Dediu Gina în funcţia contractuală de execuţie de casier I, gradația 5, studii medii, Compartiment Impozite și taxe / executări silite din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
38 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Drăgan Marius, în funcția publică de execuție de polițist local, gradul profesional asistent, gradația 2, studii medii, Compartiment Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
37 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Toader Tudorel, în funcția publică de execuție de polițist local, gradul profesional asistent, gradația 5, studii medii, Compartiment Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
36 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Pruteanu Romică în funcția publică de execuție polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, studii superioare, Compartiment Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
35 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Porumb Silviu – Nicușor, în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Asistență socială și autoritate tutelară, îngrijire persoane vârstnice, asistență medicală cominitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
34 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Dănulescu Cosmin – Ionuț în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 1, studii superioare, Compartiment Situații de urgență și protecție civilă în cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
33 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Drăgănescu Neta – Georgeta în funcţia publică de execuție de referent III, gradul profesional asistent, gradația 5, studii medii, Compartiment Relații cu publicul, petiții, arhivă, registratură, bibliotecă cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
32 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ilie Loredan – Nicoleta în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, studii superioare, gradația 0, Compartiment Impozite și taxe / executări silite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
31 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Matache Luciana în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 5, studii superioare, Compartiment Impozite și taxe / executări silite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
30 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Bălașu Mara – Alexandra în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol, fond funciar, activități veterinare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
29 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Enache Sorina – Adriana în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol, fond funciar, activități veterinare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25
28 / 2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Stanciu Eugen – Gheorghe , în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 5, studii superioare, Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, RENNS, avize, autorizații, patrimoniu, mediu și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2020-02-25

Înapoi