Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de mediu - APM Buzau - Reactualizare PUG
2018-05-17 16:17:30

”Comuna Valea Râmnicului, titular al planului P.U.G. ”Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Valea Râmnicului” cu amplasamentul în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, str. Democrației, nr.11 și la sediul titularului din comuna Valea Râmnicului în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8 – 14,00. Observațiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul A.P.M. Buzău, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției ultimului anunț”

 

 

Primar,                                                                     Secretar,

Ing. Galbenu Marian                                                  Jr. Șerbu Ionuț

Înapoi