Știri și evenimente

Anunt - Finalizare lucrari cadastrale

S-au finalizat lucrările cadastrale in tarlalele 8,9,31,32,33,34.
Va asteptam la sediul primăriei pentru confirmarea terenului deținut de dvs si in caz de modificări, pentru contestație.
Termen: 60 zile

Anunt - Modernizare infrastructura rutiera in comuna Valea Rimnicului

In data de 28.08.2018 s-a semnat contractul privind lucrarile "Modernizare infrastructura rutiera in comuna Valea Rimnicului", 11,733 km, cu finantare prin PNDL.
Termen de realizare: 18 luni
Mai jos sunt atasate listele cu drumurile ce vor fi modernizate."

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de mediu - APM Buzau - Reactualizare PUG

”Comuna Valea Râmnicului, titular al planului P.U.G. ”Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Valea Râmnicului” cu amplasamentul în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, str. Democrației, nr.11 și la sediul titularului din comuna Valea Râmnicului în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8 – 14,00. Observațiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul A.P.M. Buzău, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției ultimului anunț”

 

 

Primar,                                                                     Secretar,

Ing. Galbenu Marian                                                  Jr. Șerbu Ionuț

ANUNT - Sondaj gaze naturale

Avand in vedere faptul ca sunt solicitari privind infiintarea retelei de gaze naturale in satele Rubla si Oreavul, in perioada 10-17 martie 2018, o comisie din partea Primariei va face un sondaj.

Va rugam sa aveti pregatit actul de identitate al titularului de imobil si sa aveti in clar optiunea de "DA" sau "NU".

In functie de rezultat (minim 80% din gospodarii) vor incepe prevederile legale:

-Studiu de fezabilitate;

-Avizul de la ANRE;

-Aprobare licenta Ministerul Energiei;

-Cerere distribuitor gaze;

-Intocmire proiect gaze;

-Licitatie lucrare executie retea;

-Finantare lucrare.

IN ATENTIA CETATENILOR DIN LOCALITATEA RUBLA

IN ATENTIA CETATENILOR DIN LOCALITATEA RUBLA

In fiecare zi de Luni si Joi a fiecarei saptamani incasarea taxelor si impozitelor se face si la Gradinita Rubla. Achitarea integrala pana la 31.03.2018 ofera o reducere de:

- 10% la impozite

- 10% la taxa speciala (salubrizare)

Program 12:30 - 17:00


Înapoi