Știri și evenimente

Delimitare si numeroarea sectiilor de votare - Alegeri Parlamentul European

Dispozitia nr.99 / 2019 privind delimitarea și numerotarea secţiilor de votare în vederea organizării și desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

Locuri speciale afisaj electoral

Dispozita nr. 82 / 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în vederea organizării și desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București

Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Dezbatere publica - Proiectul bugetului local pe anul 2019

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza "Proiectul bugetului local al comunei Valea Ramnicului pe anul 2019"  

Dezbatere publica - Programul achizitiilor publice pe anul 2019

Dezbatere publica - Programul achizitiilor publice pe anul 2019

Ca urmare a promulgarii Legii bugetului de stat pentru anul 2019, la nivelul comunei se va propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli. Va prezentam propunerea de Program de achizitii publice pentru anul 2019 tinand seama de prioritatile dezvoltarii comunei noastre. Asteptam sugestiile sau alte propuneri din partea dumneavoastra in stransa corelatie cu nevoile prioritare ale comunitatii

 

Cu multumiri si intelegere,

Primar Ing. Marian Galbenu

Anunt - Achizitie lucrari de constructii

Comuna Valea Ramnicului intentioneaza sa achizitioneze direct lucrari de constructii privind investitia de Amenajare Centru de Agrement  Multifunctional In Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau, proiect finantat prin Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale - Romania.

Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

 

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Înapoi