Proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020

 

 

1. EXTINDEREA COLECTOARELOR DE CANALIZARE DN 250 – DN 315, INCLUSIV CONDUCTELE DE REFULARE

Valoare proiect: 4.101.300 euro

Obiective: Extinderea colectoarelor de canalizare (21.700 m) va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea impact economic si social direct asupra comunitatii prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare.

 

2. EXTINDEREA COLECTOARELOR DE CANALIZARE DN 250 – DN 315, INCLUSIV CONDUCTELE DE REFULARE

Valoare proiect: 1.490.400 euro

Obiective: Extinderea colectoarelor de canalizare (7.200 m) va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea impact economic si social direct asupra comunitatii prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare.

 

3. EXTINDEREA COLECTOARELOR DE CANALIZARE DN 250 – DN 315, INCLUSIV CONDUCTELE DE REFULARE

Valoare proiect: 1.910.000 euro

Obiective: Extinderea colectoarelor de canalizare (10.000 m) va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea impact economic si social direct asupra comunitatii prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare.

 

4. CONDUCTE DE REFULARE

Valoarea proiectului: 45820 euro

Obiective: Realizarea conductelor de refulare (580 m) va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea impact economic si social direct asupra comunitatii prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare.

 

5. EXECUTIE STATIE DE POMPARE APE UZATE

Valoarea proiectului: 68.250 euro

Obiective: Realizarea statiei de pompare ape uzate va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea impact economic si social direct asupra comunitatii prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare.

 

6. REABILITARE RETELE DE ADUCTIUNE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA

Valoarea proiectului: 534.870 euro

Obiective: Extinderea retelei de apa (2.830 m) urmareste sa atinga urmatoarele obiective: - acoperirea necesarului de apa pentru noile locuinte cuprinse in intravilan; - utilizarea eficienta a resurselor de apa; - asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile; - asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toata comuna; Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila are ca obiectiv identificarea si realizarea unei solutii alternative de alimentare cu apa, precum forajele de mare adancime.

 

7. REABILITARE RETELE DE ADUCTIUNE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA

Valoarea proiectului: 1.140.000 euro

Obiective: Extinderea retelei de apa (6.000 m) urmareste sa atinga urmatoarele obiective: - acoperirea necesarului de apa pentru noile locuinte cuprinse in intravilan; - utilizarea eficienta a resurselor de apa; - asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile; - asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toata comuna; Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila are ca obiectiv identificarea si realizarea unei solutii alternative de alimentare cu apa, precum forajele de mare adancime.

 

8. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE

Obiective: Modernizarea drumurilor locale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente. Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.

 

9. EXTINDEREA SI MODERNIZAREA TROTUARELOR IN COMUNA

Obiective: Prin realizarea acestui proiect se urmareste imbunatatirea accesului populatiei si agentilor economici la infrastructura de baza.

 

10. EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

Obiective: Extinderea retelei de apa urmareste sa atinga urmatoarele obiective: - acoperirea necesarului de apa pentru noile locuinte cuprinse in intravilan; - utilizarea eficienta a resurselor de apa; - asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile; - asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toata comuna; Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila are ca obiectiv identificarea si realizarea unei solutii alternative de alimentare cu apa, precum forajele de mare adancime.

 

11. EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE

Obiective: Extinderea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea impact economic si social direct asupra comunitatii prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare. Prin aplicarea proiectului de realizare a statiei de epurare se vor atinge obiectivele: - imbunatatirea infrastructurii de mediu; - stabilirea si mentinerea unui program de politici de evacuare a namolului/biomasei; - stabilirea si mentinerea unui program de reducere a infiltratiilor apelor uzate din canalizare.

 

12. REALIZAREA RETELEI ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE CU GAZ METAN

Obiective: Realizarea retelei de alimentare si distributie cu gaze naturale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea impact economic si social direct asupra comunitatii prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati industriale. Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare.

 

13. REABILITAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SCOLILOR DIN COMUNA VALEA RAMNICULUI

Obiective: Obiectivele proiectului de reabilitare, extindere si modernizare a scolilor din comuna Valea Ramnicului sunt: - Imbunatatirea conditiilor de instruire, - cresterea gradului de sanatate a populatiei scolare

- Infiintare campus scolar - sprijinirea incluziunii sociale prin modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii.

 

14. REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITELOR DIN COMUNA VALEA RAMNICULUI

Obiective: Obiectivele proiectului de reabilitare si modernizare a gradinitelor din comuna Valea Ramnicului sunt: - Imbunatatirea conditiilor de instruire, - cresterea gradului de sanatate a populatiei scolare - sprijinirea incluziunii sociale prin modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii.

 

15. CONSTRUIREA UNEI POLICLINICI

Obiective: Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii eficiente a actului medical.

 

16. CONSTRUCTIE/MODERNIZARE/EXTINDERE SALA SPORT SI AMENAJARE BAZA SPORTIVA

Obiective: Realizarea de constructii noi pentru sala de sport.

 

17. REABILITAREA SI EXTINDEREA CAMINUELOR CULTURALE DIN COMUNA VALEA RAMNICULUI

Obiective: Obiectivele proiectului de reabilitare si extindere a caminelor culturale din comuna Valea Ramnicului sunt: - imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; - revigorarea mediului cultural; - cresterea consumului de cultura in randul fiilor satului; - pastrarea si perpetuarea datinilor si obiceiurilor traditionale.

 

18. MODERNIZAREA SI REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA

Obiective: - crearea de conditii moderne pentru alimentarea cu energie electrica; - optimizare consum de energie in paralel cu imbunatatirea calitatii iluminatului.

 

19. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII

Obiective: Prin amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca destinat celor mici, se urmareste crearea unui cadru familiar, prietenos, dorit si iubit, care stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in care obiectele de joaca in forma de animale, pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii intampina, stimuland si educand simtul artistic al copiilor. Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publica locala se asteapta sa atraga atentia celor cu putere economica pentru a demara proiecte de mai mare amploare in comunitate.

 

20. AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL

Obiective: Prin amenajarea si dotarea unui parc comunal, se urmareste dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi din localitate, precum si imbunatatirea factorilor de mediu si a calitatii vietii in localitate.

 

21. IMBUNATATIRI FUNCIARE IN VEDEREA AMENAJARII PAJISTILOR NECESARE ASIGURARII HRANEI ANIMALELOR Obiective: Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari de constructii complexe si pedoameliorative care au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila a agriculturii din zonele rurale.

 

22. DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA VALEA RAMNICULUI

Obiective: Situatia de urgenta este un eveniment exceptional, nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediului inconjurator iar prin dotarea corespunzatoare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta creste gradul de siguranta al locuitorilor comunei.

 

23. CONSTRUIRE SI DOTARE PIATA AGROALIMENTARA Obiective: Piata reprezinta sfera economica in care productia de marfuri apare sub forma de oferta, iar nevoile de consum (productiv sau individual) sub forma de cerere de marfuri.

 

24. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL IN COMUNA SI DOTAREA ACESTUIA

Obiective: Imbunatatirea serviciilor de asistenta sociala oferite de primaria Valea Ramnicului populatiei vulnerabile din comuna.

 

25. CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI BAZIN DE INOT

Obiective: Imbunatatirea serviciilor oferite de primaria Valea Ramnicului populatiei din comuna

 

26. CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN DE BATRANI IN COMUNA

Obiective: Imbunatatirea serviciilor de asistenta sociala oferite de primaria Valea Ramnicului populatiei imbatranite din comuna.

Înapoi