Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Valea Ramnicului, judetul Buzau;


b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Valea Ramnicului, judetul Buzau;

Programul de functionare: 

 • Luni - Joi, între orele: 8:00 - 16:00
 • Vineri,  între orele: 8:00 - 14:00

Program de audiente:

 • Primar –  Ing. Galbenu Marian
 • Viceprimar -  Enache Victor
 • Secretar comuna – Jr. Serbu Ionut
 • Luni - Joi, între orele: 8:00 - 16:00
 • Vineri,  între orele: 8:00 - 14:00

 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Valea Ramnicului si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

 

Conducerea Primariei comunei Valea Ramnicului:

 • Primar –  Ing. Galbenu Marian
 • Viceprimar -  Enache Victor
 • Secretar comuna – Jr. Serbu Ionut
 • Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:   

 

d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei  Valea Ramnicului, judetul   Buzau
 • Sediul: sat  Valea Ramnicului , com. Valea Ramnicului, jud. Buzau
 • Telefon: 0238536158 / Fax:  0238536158
 • E-mail: primariavalearamnicului@yahoo.com
 • Pagina de internet: www.comunavalearimnicului.ro

 

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Valea Ramnicului;
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Valea Ramnicului;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Valea Ramnicului, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei Valea Ramnicului respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

 


g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • dispozitiei ale primarului;
 • proiecte de hotarâri;
 • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de discutii;
 • referate de aprobare;
 • fise de audienta;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fise de proiect;
 • contracte de achizitie publica;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observatii si propuneri;
 • avize;
 • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 • planul urbanistic general;
 • certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 • autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 • autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 • date de stare civila ;

 

h) Modalităţi de contestare în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

Înapoi