Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2017 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-06-30
40 / 2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a unor sume din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2016, pentru proiectele aprobate conform Panului de achiziții publice pentru anul 2017, după cum urmează : - Amenajare zonă agrement și bază sportivă ; - Expertiză și documentație de autorizare lucrări de intervenții clădire after scool Valea Râmnicului 2017-06-23
39 / 2017 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 2017-06-23
38 / 2017 privind desemnarea administratorului la S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2017-05-29
37 / 2017 privind implementarea Proiectului ”Execuție lucrări de dalare / betonare șanțuri colectoare ape pluviale de suprafață în satul Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-05-29
36 / 2017 privind aprobarea participării la Programul competitiv de finanțare: ”Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” prin construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-05-29
35 / 2017 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru perioada 2014 – 2020 2017-05-29
34 / 2017 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-05-29
33 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALĂ DEZMEMBRĂRI AUTO” sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2017-05-29
32 / 2017 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2017-05-29
31 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2017 pe cele două secțiuni 2017-05-29
30 / 2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2016 2017-05-29
29 / 2017 privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2016 2017-05-29
28 / 2017 privind desemnarea administratorului la S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2017-05-08
27 / 2017 pentru modificarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 61 din 08.08.2014 privind aprobarea participării comunei Valea Râmnicului la cofinanțarea proiectului ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014 – 2020 2017-04-27

Înapoi