Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2017 pe cele două secțiuni 2017-05-29
30 / 2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2016 2017-05-29
29 / 2017 privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2016 2017-05-29
28 / 2017 privind desemnarea administratorului la S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2017-05-08
27 / 2017 pentru modificarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 61 din 08.08.2014 privind aprobarea participării comunei Valea Râmnicului la cofinanțarea proiectului ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014 – 2020 2017-04-27
26 / 2017 privind înființarea Serviciului public de canalizare și încredințarea gestiunii serviciului de canalizare al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, către Compania de Apă S.A. Buzău 2017-04-27
25 / 2017 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de salubrizare al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-04-10
24 / 2017 privind desemnarea administratorului la S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2017-04-10
23 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Râmnicului, pentru perioada aprilie – iunie 2017 2017-03-27
22 / 2017 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 2017-03-27
21 / 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2017 2017-03-27
20 / 2017 privind încetarea din funcția de administrator al S.C. Prestarea Serv Util S.R.L a doamnei Crăciun Oana – Monica 2017-03-27
19 / 2017 privind validarea unui mandat de consilier local 2017-03-27
18 / 2017 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Jurubiță Marin prin demisie și declararea ca vacant a unui mandat de consilier local 2017-03-27
17 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,CONSTRUIRE PUNTE PIETONALĂ, SAT VALEA RÂMNICULUI, COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-03-10

Înapoi