Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație” 2018-01-22
2 / 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-01-22
1 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI GARAJ – EXTRAVILAN” sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2018-01-22
74 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada ianuarie – martie 2018 2017-12-28
73 / 2017 privind prelungirea mandatului administratorului al S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2017-12-28
72 / 2017 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2018 – 2019 2017-12-28
71 / 2017 privind stabilirea valorii unui pachet care fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2017-11-29
70 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-11-29
69 / 2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2016 2017-11-29
68 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2017 2017-11-29
67 / 2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Căminului Cultural și terenul acestuia situat în comuna Valea Râmnicului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL VALEA RÂMNICULUI, COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 2017-11-22
66 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, care va conduce lucrările ședinței de îndată din 22.11.2017 2017-11-22
65 / 2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-10-31
64 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului pentru anul 2018 2017-10-31
63 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2017 pe cele două secțiuni 2017-10-31

Înapoi