Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2017 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de salubrizare al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-02-20
7 / 2017 privind aprobarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare a Unității administrativ – teritoriale Valea Râmnicului, pentru anul 2017 2017-01-31
6 / 2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei comunei Valea Râmnicului și al instituțiilor, serviciilor publice subordonate Consiliului local Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-01-31
5 / 2017 privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a Serviciului de salubrizare din comuna Valea Râmnicului pentru perioada 2017 – 2027 2017-01-31
4 / 2017 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local stabilit pentru anul 2017, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/2001 2017-01-31
3 / 2017 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2017-01-31
2 / 2017 privind validarea unui mandat de consilier local 2017-01-31
1 / 2017 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Mircea Dănuț prin demisie și declararea ca vacant a unui mandat de consilier local 2017-01-31
46 / 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada ianuarie – martie 2017 2016-12-28
45 / 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2016-12-28
44 / 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2016 2016-12-17
43 / 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2016 2016-12-07
42 / 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2016-11-24
41 / 2016 privind stabilirea valorii unui pachet care fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2016-11-24
40 / 2016 privind stimularea elevilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură și disciplină în anul școlar 2015 – 2016 2016-11-24

Înapoi