Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 privind întocmirea studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de gaze naturale în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-09-29
56 / 2017 privind completarea anexei nr.1 la HCL Valea Râmnicului nr. 45 din 28.12.2016 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-09-29
55 / 2017 privind constituirea structurii de specialitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării lucrărilor de construire/desființare la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-09-29
54 / 2017 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2017-09-29
53 / 2017 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2017-09-29
52 / 2017 privind implementarea Proiectului ”Amenajare centru de agrement multifuncțional în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” 2017-09-22
51 / 2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţie ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 2017-09-22
50 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-09-22
49 / 2017 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-08-31
48 / 2017 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-08-31
47 / 2017 privind alocarea unei sume de bani Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-08-31
46 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 2017 pe cele două secțiuni 2017-08-31
45 / 2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2016 2017-08-31
44 / 2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-07-28
43 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație” 2017-07-28

Înapoi