Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2018 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei comunei Valea Râmnicului și al instituțiilor, serviciilor publice subordonate Consiliului local Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-02-28
17 / 2018 privind închirierea pajiștilor permanente din proprietatea privată a comunei Valea Râmnicului crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice ce dețin animale înscrise în Registrul național al exploatațiilor, pentru satele Valea Râmnicului și Rubla, conform Legii nr.44/2018, ca urmare a rezilierii contractului cu Asociația Profesională DAL 2018-02-28
16 / 2018 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2017 pe cele două secțiuni 2018-02-28
15 / 2018 privind preluarea în patrimoniul comunei Valea Râmnicului a bunurilor de retur atribuite Companiei de apă Buzău prin H.C.L. Valea Râmnicului nr. 27 din 26.05.2011 2018-02-28
14 / 2018 privind alocarea sumei de 1.200 lei din bugetul local pentru înmormântarea a două persoane fără aparținători legali 2018-02-28
13 / 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2018 2018-02-12
12 / 2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2017 2018-02-12
11 / 2018 rivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. 2018-01-31
10 / 2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2018, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-01-31
9 / 2018 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local stabilit pentru anul 2018, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/2001 2018-01-31
8 / 2018 privind validarea unui mandat de consilier local 2018-01-31
7 / 2018 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Apostu Mugurel prin demisie și declararea ca vacant a unui mandat de consilier local 2018-01-31
6 / 2018 privind colectarea separată a deșeurilor și acordarea de facilități persoanelor fizice și juridice de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-01-22
5 / 2018 privind aprobare tarifului de colectare a deșeurilor de către S.C. RER SUD S.A. Buzău 2018-01-22
4 / 2018 privind stabilirea indemnizației lunare brute a Administratorului al S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului și a personalului din subordine, conform O.U.G. nr.79/2017 2018-01-22

Înapoi