Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Râmnicului, pentru perioada aprilie – iunie 2017 2017-03-27
22 / 2017 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 2017-03-27
21 / 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2017 2017-03-27
20 / 2017 privind încetarea din funcția de administrator al S.C. Prestarea Serv Util S.R.L a doamnei Crăciun Oana – Monica 2017-03-27
19 / 2017 privind validarea unui mandat de consilier local 2017-03-27
18 / 2017 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Jurubiță Marin prin demisie și declararea ca vacant a unui mandat de consilier local 2017-03-27
17 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,CONSTRUIRE PUNTE PIETONALĂ, SAT VALEA RÂMNICULUI, COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-03-10
16 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-03-10
15 / 2017 privind ”MODERNIZAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-03-07
14 / 2017 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-03-07
13 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL VALEA RÂMNICULUI, COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”, promovat spre finanțare prin Compania Națională de Investiții 2017-03-07
12 / 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL VALEA RÂMNICULUI, COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” faza expertiză tehnică, faza DALI 2017-03-07
11 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport școlar pe raza comunei Valea Râmnicului județul Buzău 2017-02-20
10 / 2017 privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-02-20
9 / 2017 privind atribuirea directă a gestiunii Serviciului public de salubrizare al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, către S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2017-02-20

Înapoi