Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2015 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2015-02-27
14 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada martie – mai 2015 2015-02-27
13 / 2015 privind desemnarea administratorului la S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. 2015-02-10
12 / 2015 rivind plata accesoriilor aferente cheltuielilor declarate neeligibile în cadrul Proiectului ”PHARE RO 2005/017 – 553010306 BZ 1131 (modernizarea infrasctructurii de salubrizare a comunei Valea Râmnicului prin achiziționarea de utilaje și echipamente specifice de gestionarea deșeurilor solide) 2015-02-10
11 / 2015 privind aprobarea închirierii izlazului comunal, aparținând domeniului privat al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2015-02-10
10 / 2015 privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei pe anul 2014 2015-02-10
9 / 2015 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local stabilit pentru anul 2015, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001 2015-02-10
8 / 2015 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2015 2015-01-29
7 / 2015 privind aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2014 2015-01-29
6 / 2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2015 2015-01-29
5 / 2015 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2015-01-29
4 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Biroului de Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului 2015-01-29
3 / 2015 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2015-01-29
2 / 2015 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2015 – 2016 2015-01-29
1 / 2015 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2014 2015-01-09

Înapoi