Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
91 / 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 2014-12-12
90 / 2014 privind aprobarea achiziționării de ornamente luminoase stradale pentru sărbătorile de iarnă 2014-11-27
89 / 2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 2014-11-27
88 / 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 2014-11-27
87 / 2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru persoanele cu probleme sociale 2014-11-27
86 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada decembrie 2014 – februarie 2015 2014-11-27
85 / 2014 privind aprobarea Caietului de sarcini și stabilirea modului de gestiune a Serviciului de Salubrizare al comunei Valea Râmnicului 2014-11-10
84 / 2014 pentru aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Valea Râmnicului, pe perioada sezonului rece 2014 – 2015 2014-11-10
83 / 2014 PRIVIND ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VALEA RÂMNICULUI 2014-10-30
82 / 2014 privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2014-10-30
81 / 2014 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2014-10-30
80 / 2014 privind desemnarea Primarului comunei Valea Râmnicului în calitate de reprezentant al comunei Valea Râmnicului, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” la care Consiliul local al comunei Valea Râmnicului este membru fondator / asociat 2014-10-30
79 / 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 2014-10-30
78 / 2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local a comunei Valea Râmnicului 2014-09-30
77 / 2014 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ teritorială a comunei Valea Râmnicului 2014-09-30

Înapoi