Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani parohiilor de la nivelul comunei Valea Râmnicului 2014-08-28
64 / 2014 privind confecționarea și montarea unui număr de zece indicatoare și patru marcaje rutiere pe raza comunei Valea Râmnicului 2014-08-28
63 / 2014 de aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului cu titlul ”Reabilitare Școală Gimnazială Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”, propus prin cererea de finanțare cu numărul SE/2/3/3.4/15 din 15.04.2014, cod SMIS 53810 în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 2014-08-28
62 / 2014 privind înființarea societății comerciale pentru administrarea domeniului public și privat al comunei Valea Râmnicului, cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2014-08-08
61 / 2014 privind aprobarea participării comunei Valea Râmnicului la cofinanțarea Proiectului ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvolatare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” 2014-08-08
60 / 2014 privind alegerea viceprimarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2014-07-18
59 / 2014 privind schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, la propunerea primarului comunei 2014-07-18
58 / 2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2014 al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2014-07-18
57 / 2014 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Nica Volumia 2014-07-18
56 / 2014 privind amenajarea rigolelor de scurgere a apei pluviale pe raza comunei Valea Râmnicului 2014-07-18
55 / 2014 privind aprobarea utilizării în anul 2014 a excedentului anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la închiderea exercițiului bugetar la 31.12.2013 2014-06-18
54 / 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 2014-07-18
53 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada august – octmbrie 2014 2014-07-18
52 / 2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice întocmită pentru obiectivul ”Reabilitare Școală Gimnazială Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” 2014-06-27
51 / 2014 privind alocarea de fonduri în vederea premierii elevilor participanți la concursurile județene și naționale din anul școlar 2013 – 2014, de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2014-06-27

Înapoi