Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
75 / 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului pentru anul 2015 2014-09-30
74 / 2014 privind desemnarea Primarului comunei Valea Râmnicului în calitate de reprezentant al comunei Valea Râmnicului, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009” la care Consiliul local al comunei Valea Râmnicului este membru fondator / asociat 2014-09-30
73 / 2014 privind alocarea din bugetul local a unei sume de bani Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului 2014-09-30
72 / 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 2014-09-30
71 / 2014 privind validarea unui mandat de consilier local 2014-09-30
70 / 2014 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Micu Nicolaie prin demisie și declararea ca vacant a unui mandat de consilier local 2014-09-30
69 / 2014 privind validarea unui mandat de consilier local 2014-09-30
68 / 2014 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Apostu Rădița prin demisie și declararea ca vacant a unui mandat de consilier local 2014-09-30
67 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada septembrie – noiembrie 2014 2014-09-30
66 / 2014 de aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului cu titlul ”Reabilitare Școală Gimnazială Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”, propus prin cererea de finanțare cu numărul SE/2/3/3.4/15 din 15.04.2014, cod SMIS 53810 în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 2014-09-18
65 / 2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani parohiilor de la nivelul comunei Valea Râmnicului 2014-08-28
64 / 2014 privind confecționarea și montarea unui număr de zece indicatoare și patru marcaje rutiere pe raza comunei Valea Râmnicului 2014-08-28
63 / 2014 de aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului cu titlul ”Reabilitare Școală Gimnazială Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”, propus prin cererea de finanțare cu numărul SE/2/3/3.4/15 din 15.04.2014, cod SMIS 53810 în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 2014-08-28
62 / 2014 privind înființarea societății comerciale pentru administrarea domeniului public și privat al comunei Valea Râmnicului, cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2014-08-08
61 / 2014 privind aprobarea participării comunei Valea Râmnicului la cofinanțarea Proiectului ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvolatare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” 2014-08-08

Înapoi