Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada iulie – septembrie 2019 2019-06-28
30 / 2019 privind subvenționarea activității de transport public persoane efectuată de operatorul de Transport Public Urban de călători S.C. TUC S.A. Râmnicu Sărat în baza Contractului de Delegare a Gestiunii activității de transport persoane încheiat cu ATRAS Râmnicu Sărat 2019-06-28
29 / 2019 privind extinderea traseului de transport public local de persoane în comuna Valea Râmnicului, pentru satele Valea Râmnicului și Oreavul 2019-06-28
28 / 2019 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Oreavul II, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-06-28
27 / 2019 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Oreavul I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-06-28
26 / 2019 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2019 pe cele două secțiuni 2019-06-28
25 / 2019 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019 2019-05-30
24 / 2019 privind stimularea elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursuri și olimpiade în anul școlar 2018 – 2019 2019-05-30
23 / 2019 privind aprobarea organizării de către comuna Valea Râmnicului a unor manifestări dedicate zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2019-05-30
22 / 2019 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes local din bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.350/2005 2019-04-17
21 / 2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6% 2019-04-17
20 / 2019 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019 2019-04-17
19 / 2019 privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2018 2019-04-17
18 / 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019 2019-04-17
17 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada aprilie – iunie 2019 2019-03-26

Înapoi