Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2018 2018-02-12
12 / 2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2017 2018-02-12
11 / 2018 rivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. 2018-01-31
10 / 2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2018, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-01-31
9 / 2018 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local stabilit pentru anul 2018, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/2001 2018-01-31
8 / 2018 privind validarea unui mandat de consilier local 2018-01-31
7 / 2018 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Apostu Mugurel prin demisie și declararea ca vacant a unui mandat de consilier local 2018-01-31
6 / 2018 privind colectarea separată a deșeurilor și acordarea de facilități persoanelor fizice și juridice de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-01-22
5 / 2018 privind aprobare tarifului de colectare a deșeurilor de către S.C. RER SUD S.A. Buzău 2018-01-22
4 / 2018 privind stabilirea indemnizației lunare brute a Administratorului al S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului și a personalului din subordine, conform O.U.G. nr.79/2017 2018-01-22
3 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație” 2018-01-22
2 / 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-01-22
1 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI GARAJ – EXTRAVILAN” sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău 2018-01-22
74 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada ianuarie – martie 2018 2017-12-28
73 / 2017 privind prelungirea mandatului administratorului al S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2017-12-28

Înapoi