Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-10-31
64 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului pentru anul 2018 2017-10-31
63 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2017 pe cele două secțiuni 2017-10-31
62 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2017 2017-10-31
61 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada octombrie – decembrie 2017 2017-09-29
60 / 2017 privind modificarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare din comun Valea Râmnicului prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48/2017 2017-09-29
59 / 2017 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Oreavul I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-09-29
58 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2017 2017-09-29
57 / 2017 privind întocmirea studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de gaze naturale în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-09-29
56 / 2017 privind completarea anexei nr.1 la HCL Valea Râmnicului nr. 45 din 28.12.2016 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-09-29
55 / 2017 privind constituirea structurii de specialitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării lucrărilor de construire/desființare la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-09-29
54 / 2017 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2017-09-29
53 / 2017 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2017-09-29
52 / 2017 privind implementarea Proiectului ”Amenajare centru de agrement multifuncțional în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” 2017-09-22
51 / 2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţie ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 2017-09-22

Înapoi