Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2019, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-01-30
6 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-01-30
5 / 2019 privind mandatarea Primarului comunei Valea Râmnicului ca evaluator al performanțelor individuale ale Secretarului comunei Valea Râmnicului pentru activitatea desfășurată în anul 2018 2019-01-30
4 / 2019 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2019, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001 2019-01-30
3 / 2019 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei Valea Râmnicului, pentru perioada 2019 – 2023 2019-01-30
2 / 2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2019 – 2020 2019-01-30
1 / 2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2018 2019-01-07
78 / 2018 privind prelungirea mandatului administratorului special al S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2018-12-21
77 / 2018 privind alocarea prin transfer a unei sume de bani unor parohii de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-12-21
76 / 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-12-21
75 / 2018 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate și trecerea într-o evidență separată 2018-12-21
74 / 2018 privind aprobare tarifului de colectare a deșeurilor de către S.C. RER SUD S.A. Buzău 2018-12-21
73 / 2018 privind rectificarea a V – a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2018 2018-12-21
72 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada ianuarie – martie 2019 2018-12-21
71 / 2018 privind aprobarea majorării tarifului biletelor de transport pentru transportul local de călători de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-12-21

Înapoi