Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2019 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : D.S. 25 2019-08-29
41 / 2019 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : D.S. 24 2019-08-29
40 / 2019 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : D.S. 5 2019-08-29
39 / 2019 privind aprobarea extinderii ariei delegării, a anexei la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare privind Zonele Urbane – pentru Serviciul Public de canalizare și a unor măsuri privind darea în administrare a bunurilor care vor fi realizate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 2019-08-29
38 / 2019 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Bercan Viorel 2019-08-29
37 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019 2019-08-29
36 / 2019 privind utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2018 2019-08-29
35 / 2019 privind dezmembrarea terenului situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, categoria de folosință curți construcții și arabil intravilan 2019-07-31
34 / 2019 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes local din bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019, conform Legii nr.350/2005 2019-07-31
33 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019 2019-07-31
32 / 2019 privind reactualizarea Devizului general pentru investiția – „Înființare distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-07-18
31 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada iulie – septembrie 2019 2019-06-28
30 / 2019 privind subvenționarea activității de transport public persoane efectuată de operatorul de Transport Public Urban de călători S.C. TUC S.A. Râmnicu Sărat în baza Contractului de Delegare a Gestiunii activității de transport persoane încheiat cu ATRAS Râmnicu Sărat 2019-06-28
29 / 2019 privind extinderea traseului de transport public local de persoane în comuna Valea Râmnicului, pentru satele Valea Râmnicului și Oreavul 2019-06-28
28 / 2019 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Oreavul II, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-06-28

Înapoi