Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2019 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019 2019-05-30
24 / 2019 privind stimularea elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursuri și olimpiade în anul școlar 2018 – 2019 2019-05-30
23 / 2019 privind aprobarea organizării de către comuna Valea Râmnicului a unor manifestări dedicate zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2019-05-30
22 / 2019 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes local din bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.350/2005 2019-04-17
21 / 2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6% 2019-04-17
20 / 2019 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019 2019-04-17
19 / 2019 privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2018 2019-04-17
18 / 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019 2019-04-17
17 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada aprilie – iunie 2019 2019-03-26
16 / 2019 privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2018 2019-03-26
15 / 2019 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2018 pe cele două secțiuni 2019-03-26
14 / 2019 privind aprobarea investiției – „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-03-26
13 / 2019 privind aprobarea indicatorilor de performață pentru Serviciul public de salubrizare al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-03-26
12 / 2019 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație” 2019-02-27
11 / 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-02-27

Înapoi