Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada iulie – septembrie 2018 2018-06-28
41 / 2018 privind aprobarea utilizării sistemului de supraveghere video IP, în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-06-28
40 / 2018 privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în anul 2018 2018-06-20
39 / 2018 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru: D.S. 27 2018-06-20
38 / 2018 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru: extindere D.S. 14 2018-06-20
37 / 2018 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2018 pe cele două secțiuni 2018-05-29
36 / 2018 privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2017 2018-05-29
35 / 2018 privind stimularea elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursuri și olimpiade în anul școlar 2017 – 2018 2018-05-29
34 / 2018 privind aprobarea organizării de către comuna Valea Râmnicului a unor manifestări dedicate zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2018-05-29
33 / 2018 privind rectificarea I a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2018 2018-04-25
32 / 2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport local de persoane în comuna Valea Râmnicului nr. 8179/09.05.2013, încheiat între Asociația de Dezvoltare a Transportului Public Râmnicu Sărat și S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat 2018-04-25
31 / 2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes local din bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2018, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.350/2005 2018-04-19
30 / 2018 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2018-04-19
29 / 2018 privind primirea comunei Boldu, județul Buzău, în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Actului Constitutiv și Statutului acesteia 2018-04-19
28 / 2018 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru D.S. 5 2018-04-19

Înapoi