Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2017 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-08-31
48 / 2017 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-08-31
47 / 2017 privind alocarea unei sume de bani Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-08-31
46 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 2017 pe cele două secțiuni 2017-08-31
45 / 2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local al comunei Valea Râmnicului rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2016 2017-08-31
44 / 2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-07-28
43 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație” 2017-07-28
42 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada iulie – septembrie 2017 2017-06-30
41 / 2017 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-06-30
40 / 2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a unor sume din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2016, pentru proiectele aprobate conform Panului de achiziții publice pentru anul 2017, după cum urmează : - Amenajare zonă agrement și bază sportivă ; - Expertiză și documentație de autorizare lucrări de intervenții clădire after scool Valea Râmnicului 2017-06-23
39 / 2017 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 2017-06-23
38 / 2017 privind desemnarea administratorului la S.C. Prestarea Serv Util S.R.L. cu asociat unic comuna Valea Râmnicului, prin Consiliul local Valea Râmnicului 2017-05-29
37 / 2017 privind implementarea Proiectului ”Execuție lucrări de dalare / betonare șanțuri colectoare ape pluviale de suprafață în satul Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-05-29
36 / 2017 privind aprobarea participării la Programul competitiv de finanțare: ”Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” prin construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2017-05-29
35 / 2017 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru perioada 2014 – 2020 2017-05-29

Înapoi