Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
61 / 2019 privind aprobarea actualizării devizului pentru extinderea rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : D.S. 10, D.S. 12, D.S. 14, D.S. 15(str. Mare, str. Crizantemelor, str. Primăverii și str. Toamnei) 2019-11-15
60 / 2019 privind aprobarea actualizării devizului pentru extinderea rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : D.S. 5 (str. Daliei și str. Liliacului) 2019-11-15
59 / 2019 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat 2019-10-31
58 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2019 2019-10-31
57 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Valea Râmnicului să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 2019-09-30
56 / 2019 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Valea Râmnicului și a participării Consiliului Local al UAT Valea Râmnicului la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020 2019-09-30
55 / 2019 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 2019-09-30
54 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada octombrie – decembrie 2019 2019-09-26
53 / 2019 privind modificarea Contractului cu RER SUD S.A. Buzău, pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje de pe raza comunei Valea Râmnicului 2019-09-26
52 / 2019 privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea Consiliului local 2019-09-26
51 / 2019 privind propunerea de schimbare a destinației clădirii Grădiniță cu Program Normal Rubla 2019-09-26
50 / 2019 privind propunerea de schimbare a destinației clădirii Școală Primară Rubla 2019-09-26
49 / 2019 privind modificarea Devizului general pentru investiția – „Înființare distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău” 2019-09-26
48 / 2019 privind aprobarea procedurii pentru acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată 2019-09-26
47 / 2019 privind alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-09-26

Înapoi