Contact

Adresa

UAT comuna Valea Râmnicului

sat Valea Râmnicului

județul Buzău

Date de contact

Tel. / Fax: 0238-574 410

primariavalearamnicului@yahoo.com

www.comunavalearimnicului.ro