Contact

Adresa

Primăria comunei Valea Rîmnicului

Buzău

Date de contact

Tel. / Fax: 0238-574 410

primariavalearamnicului@yahoo.com

www.comunavalearimnicului.ro