Știri și evenimente

29-03-2019

Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București

29-03-2019

Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

26-03-2019

Dezbatere publica - Proiectul bugetului local pe anul 2019

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza "Proiectul bugetului local al comunei Valea Ramnicului pe anul 2019"  

Dezbatere publica - Programul achizitiilor publice pe anul 2019
22-03-2019

Dezbatere publica - Programul achizitiilor publice pe anul 2019

Ca urmare a promulgarii Legii bugetului de stat pentru anul 2019, la nivelul comunei se va propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli. Va prezentam propunerea de Program de achizitii publice pentru anul 2019 tinand seama de prioritatile dezvoltarii comunei noastre. Asteptam sugestiile sau alte propuneri din partea dumneavoastra in stransa corelatie cu nevoile prioritare ale comunitatii

 

Cu multumiri si intelegere,

Primar Ing. Marian Galbenu

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

”Pentru mine, Valea Râmnicului înseamnă ”acasă” și fiecare știe de la părinții săi că acasă este locul pe care vrei să-l știi curat, sigur și îmbelșugat. Sunt la primărie pentru a reda Valea Râmnicului fiecăruia dintre dumneavoastră...” 


Ing. Marian Galbenu